Ammatillinen kuntoutus

Ammattillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut:

 

 • Alkuhaastattelu
  Kartoitamme asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti haastattelulla ja kyselyin ja arvioimme tältä pohjalta sopivia keinoja ja mahdollisuuksia palata työelämään. Tuemme kuntoutujan motivoitumista ammatillisen kuntoutuksen prosessiin.

 

 • Työkokeilun järjestäminen
  Etsimme asiakkaan kanssa yhteistyössä hänen kokonaistilanteelleen sopivan työkokeilupaikan. Ohjeistamme työnantajaa työkokeiluun liittyvissä käytännön asioissa, sekä seuraamme ja tuemme kuntoutujaa työkokeilun aikana.

 

 • Työhönpaluusuunnitelman laatiminen
  Laadimme yhdessä kuntoutujan kanssa konkreettisen, aikataulutetun työhönpaluusuunnitelman, jossa huomioidaan kuntoutujan kokonaistilanne, sekä alueen työllisyystilanne.

 

 • Psykologiset resurssiselvitykset
  Tarvittaessa työhönpaluusuunnitelman laatimisen vaiheessa voidaan lisäpalveluna toteuttaa psykologin resurssiselvitys, jossa arvioidaan kuntoutujan persoonallisia ominaisuuksia, kognitiivisia valmiuksia ja motivaatiota uudelleenkoulutusta silmälläpitäen.

 

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut toteutetaan asiakkaan yksilölliset tarpeet, rajoitteet ja osaaminen huomioiden. Lähestymme asiakasta kokonaisvaltaisesti ja voimavarakeskeisesti, ratkaisukeskeisellä työotteella. Tarkoituksena on löytää asiakkaan vahvuudet, koulutus ja osaaminen huomioiden, realistisen työhönpaluusuunnitelman aikaansaamiseksi. Työskentelemme asiakaslähtöisesti ja asiakas saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen palvelun jokaisessa vaiheessa.

Mente Valmennus on KuntoutuNET työhönkuntoutumisen palveluverkoston jäsen.