Psykologin asiantuntijapalveluita ja tukea elämän haasteisiin

Psykologipalvelut

Varaa aika Mente Valmennuksen psykologin vastaanotolle kun haluat pohtia ammattilaisen kanssa elämääsi, jos sinua on kohdannut jokin kriisi tai haluat muutosta elämääsi. Apua saat myös uran ja ammatillisten asioiden pohdinnassa ja tarvittaessa psykologi voi tehdä ammatillisten pohdintojen tueksi psykologin tutkimuksia.

Palvelut

Keskusteluapu

Tarjoan keskusteluapua ja ohjausta, kun haluat pohtia elämäntilannettasi, jaksamistasi ja elämäsi suuntaa. Tukea voit tarvita esimerkiksi ihmissuhteisiin tai vanhemmuuteen liittyvissä ongelmissa, elämäntapamuutoksissa, työssä jaksamisessa, opiskelun pulmissa ja erilaisissa elämänkriiseissä.

Keskustelu asiantuntijan kanssa auttaa selkiyttämään omia ajatuksia ja tunteita kuormittavassa elämäntilanteessa. Se saattaa avata uusia näkökulmia ja aktivoida omia voimavaroja ratkaisujen löytämiseksi. Työskentelytapani on keskusteleva. Käytän työssäni tarvittaessa myös tietoisuustaitoja (mindfulness), toiminallisia menetelmiä sekä kotitehtäviä. Tapaamiset voidaan toteuttaa myös puhelimitse tai Skypen välityksellä.

Psykologiset tutkimukset

​Teen lasten oppimisvaikeuksien kartoituksia ja kouluvalmiustutkimuksia sekä aikuisille työkyvyn- ja ammatinvalinnan kartoituksia, sekä muistitutkimuksia.

Koulutukset

Tarjoan asiantuntijaluentoja ja koulutuksia psykologiaan liittyvistä aiheista. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi henkiseen hyvinvointiin, elämänhallintaan, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, stressinhallintaan ja vanhemmuuteen. Koulutukset voivat vaihdella pituudeltaan lyhyistä alustuksista usean päivän koulutuksiin tai pidempiin kursseihin. Työotteeni on keskusteleva ja käytän mielelläni toiminnallisia menetelmiä.

​Ota yhteyttä ja kerro koulutustarpeistasi, niin voimme yhdessä miettiä tarpeitasi vastaavan koulutuksen.

Ryhmät

Pidän erilaisiin teemoihin liittyviä keskusteluryhmiä. Ryhmän työskentelytapa ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi jännittäminen, opiskelun haasteet, elämänhallinta ja vanhemmuus. Ryhmät kokoontuvat 5-10 kertaa. Ryhmien koko on korkeintaan kahdeksan henkilöä.